Επισκευη κεντρικου αξονα PANDA 4×4

ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ(ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ